Bob Nieuwenhuysen

start blad 1 blad 2 blad 3 info cv kaarten contact coltd

De werken op deze site staan afgebeeld in het laatste boekje van Bob Nieuwenhuysen met werk van 2002 tot 2007. Hierin schreef hijzelf de volgende inleiding:

Dit boekje is een vervolg op het in 2002 verschenen “Doorzicht” dat een overzicht geeft van mijn werk vanaf 1976.
Een belangrijk kenmerk van mijn recente werk is de verkenning van de ruimtelijkheid van het beeldvlak. Op subtiele wijze worden beelden gecomponeerd d.m.v. vormen die soms plastisch dan weer plat lijken.
Terwijl ze bezig waren het kader af te tasten worden ze vastgezet. Hun grenzen liggen vaak buiten het beeldvlak en kunnen een gevoel van beklemming veroorzaken.
Sommige vormen hebben zelfs geen kader meer en worden object.
Ook is het landschap met zijn begrenzingen nog steeds een belangrijk terugkerend thema.
Naast dit werk ontstaan er tekeningen die onder het motto “geen dag zonder lijn” gebundeld worden tot boekjes.


Dit boekje en 'Doorzicht' zijn nog verkrijgbaar. Neem hierover contact op via het contactformulier.